Välkommen

Några korta ord om oss

C1 Certification är ett oberoende ackrediterat certifieringsorgan som hjälper verksamheter att bli mer affärseffektiva genom att använda intentionerna i standarderna ISO 9001 (Kvalitet), ISO 14001 (Miljö) och ISO 45001 (Arbetsmiljö) vid revisioner.

Våra revisorer har lång och gedigen erfarenhet från ledande befattningar och drivs av ständiga förbättringar. Fundamentet i våra revisioner är vår unika mognadsmodell som är baserad och utvecklad från de 7 ledningsprinciperna tillsammans med ett mycket effektivt och anpassat affärsstödsystem.

Nyheter

Nu expanderar vi till Danmark

Nu expanderar C1 Certification till Danmark! Nu startar vi tillsammans med två av branschens starka namn, Niels Madsen och Morten Thomsen, upp vår certifieringsverksamhet i Danmark. De första kunderna är kontrakterade och de första revisionerna genomförs inom ett par veckor. Givetvis använder vi vår speciellt utvecklade mognadsmodell och systemstöd även i Danmark. Niels och Morten har tillsammans en stor erfarenhet inom certifieringsbranschen. De har arbetat som revisor, ägare, tekniskchef, kvalitetschef och operationschef för andra certifieringsorgan genom åren. I Danmark kommer C1 Certification kunna erbjuda samma tjänster som tjänsteutbudet i Sverige från start, dvs ackrediterade certifieringar mot ISO9001:2015, ISO14001:2015 och ISO45001:2018. Det kommer dessutom att möjliggöra att C1 Certification kan erbjuda befintliga kunders verksamheter i Danmark att bli reviderade samt välkomna nya Danska kunder. Vill du veta mer om hur vår första expansion utanför Sverige kan hjälpa dig och din verksamhet så kontakta oss gärna. 


 - 09.03.2021

Google Glasses

C1 Certification har genom sitt innovativa synsätt börjat tillämpa och använda google glasses som komplement vid våra revisioner. Glasögonen skickas till kunderna som sätter på sig dem vid revisionen. I glasögonbågen sitter en högupplöst kamera, en högtalare och en mikrofon. Alla dessa funktioner styr revisionsledaren hemifrån via vårt distansverktyg och kan därigenom kommunicera med kunden samt med perfekt skärpa se allt det kunden ser i realtid. Miljön blir glad, resekostnaderna går ner och medarbetar nöjdheten hos revisorerna går upp. Denna teknik kommer fortsatt hjälpa våra revisionsledare att via distans kunna följa upp implementering ute i kundens verksamhet och ytterligare stärka greppet om bra och relevanta revisioner. Vill ni veta mer om hur dessa glasögon och dess teknik kan användas för just er organisationer så kontakta oss gärna.


 - 18.01.2021