Kontakt

Kontakt - Sverige

Stockholm (Huvudkontor)

Drottninggatan 120

11360 Stockholm


Göteborg

Fiskhamnsgatan 2

41458 Göteborg

+46 721-60 40 59

Kontakt - Danmark

Kolding 

DK-6000  

+45 42 43 36 37 


Christiansfeld

DK-6070 

+45 40 19 99 00

Kontaktformulär

 
 
 
 
 

Fyll i formuläret om ni har frågor och funderingar kring certifiering, kravställning mot certifieringsbolag, utbildningar, giltiga certifikat eller andra generella frågor.


Naturligtvis kan ni kontakta oss på mail eller telefon om det underlättar för er.